Datenschutzerklärung

A Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság,  a Service Flow Kft., a Human Existence Kft., a HR-RENT Szolgáltató Kft., HR-Montage Kft., ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, valamint a PRODIÁK Iskolaszövetkezet (a továbbiakban együttesen: Adatkezelő vagy Adatkezelők) mint a www.prohuman.hu, www.proaktivszövetkezet.hu; www.serviceflow.hu, www.hr-rent.hu, www.hr-group.hu, valamint a www.prodiak.hu  domain név alatt elérhető weboldalak (a továbbiakban együttesen: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszik közzé a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint az Adatkezelők által nyújtott egyéb szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Tekintettel arra, hogy a jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelési tevékenységek célját, valamint az adatkezelés módját az Adatkezelők közösen határozzák meg, a Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a Service Flow Kft., a Human Existence Kft., a HR-RENT Szolgáltató Kft., a HR-Montage Kft., valamint a PRODIÁK Iskolaszövetkezet az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet) IV. fejezet 1. szakasz 26. cikke szerint közös adatkezelőnek minősülnek.

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a Weboldalra látogató, valamint az Adatkezelő szolgáltatásait igénybevevő felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1. Az Adatkezelők adatai

Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.
Képviseli: Ignácz Béla és Juhász Csongor ügyvezetők
E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu
Telefonszáma: 06-1-432-1280

Service Flow Kft.

Székhelye: 1134 Budapest, Tüzér utca 39.
Képviseli: Bojó István ügyvezető
E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu
Telefonszáma: 06-1-798-8868

Human Existence Személyzeti Szolgáltató Kft.

Székhelye: 3525 Miskolc, Arany János tér 1. mfsz. 18.
Képviseli: Ignácz Béla és Zakor Sándor ügyvezetők
E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu
Telefonszáma: +3646505468

HR-RENT Szolgáltató Kft.

Székhelye: 7624 Pécs, Ferencesek utcája 52.
Képviseli: Ignácz Béla, Feleki Attila, Juhász Csongor ügyvezetők
E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu
Telefonszáma: +3672212368 

HR-Montage Kft.

Székhelye: 7622 Pécs, Somogyi Béla utca 2.
Képviseli: Feleki Attila ügyvezető
E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu
Telefonszáma: +3672212368

ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

Székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.
Cégjegyzékszám: 01-02-054467;
Adószám: 26149253-2-42;
E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu

PRODIÁK Iskolaszövetkezet

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.
Képviseli: Ignácz Béla és Juhász Csongor
E-mail címe: adatvedelem@phgroup.hu
Telefonszáma: 06-1-432-1280

Adatvédelmi tisztviselő:
Poscher Csilla
adatvedelem@phgroup.hu
+36 20 6655 705

2. A kezelt adatok köre

Regisztráció során

A Weboldal, valamint az Adatkezelő irodáiban található terminál regisztrációs felületén a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni (a továbbiakban: Regisztráció). A Regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • jelszó*;
 • hírlevél feliratkozás. 

A Weboldalra lehetőség van a Felhasználó Facebook, Google, illetve Linkedin profiljával is regisztrálni, valamint belépni, amelynek során a Felhasználó profiljában megadott személyes adatok közül a Felhasználó hozzájárulása esetén a következő adatokat kéri el a Weboldal:

 • személyes adatok:
  • lakcím;
  • születési év;
  • állampolgárság;
  • nem;
  • telefonszám.
 • tervezett munkavállalás helyszíne
 • munka típusa
 • végzettség
 • munkatapasztalat

Felhasználói profil 

A Regisztrációt követően a rendszer létrehozza az Érintett Felhasználói profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az Érintett Regisztráció során megadott adatai,
 • az Érintett álláskereséssel kapcsolatban megadott adatai.

A Felhasználói profil használata során a Felhasználónak lehetősége van feltöltenie önéletrajzát, illetve új önéletrajzot készítenie.

Új önéletrajz készítése esetén a következő adatok megadására van lehetőség:

 • személyes adatok:
  • fénykép;
  • lakcím;
  • születési év;
  • állampolgárság;
  • nem;
  • telefonszám.
 • tanulmányok:
  • végzettség típusa, neve, intézmény neve, befejezés időpontja;
  • IT ismeret, certifikáció;
  • nyelvtudás: nyelv, szint, megszerzés ideje;
  • jogosítvány típusa, megszerzés ideje;
  • egyéb ismeretek.
 • munkatapasztalat:
  • foglalkoztató cég neve;
  • munkakör megnevezése;
  • munkavégzés címe;
  • foglalkoztatás ideje;
  • munkakör leírása.

A Felhasználói profilban a Felhasználónak lehetősége van továbbá megadni a keresett állással kapcsolatos adatokat (állás típusa, helye, egyéb szempontjai), továbbá álláshirdetéseket elmenteni, a megadott adatait módosítani, a nem kötelezően megadandó adatok kivételével az adatokat törölni, hírlevélre feliratkozni vagy leiratkozni.

Adatlap és interjú

Érintettnek lehetősége van arra is, hogy Adatkezelő által működtetett irodákban történő személyes megjelenés vagy az Adatkezelő tanácsadójával történő személyes beszélgetés (a továbbiakban: Interjú) során a külön erre rendszeresített papíralapú vagy digitális adatlapon (a továbbiakban: Adatlap) megadja adatait, önéletrajzát, továbbá a betöltendő munkakörrel kapcsolatos igényeit annak érdekében, hogy a megfelelő állásajánlattal keresse meg az Adatkezelő. Az Adatlap kitöltése, illetve az interjú során kizárólag az Érintett azon adatainak felvételére kerül sor, amelyek az álláskereséshez szükségesek. Az Adatlapon, illetve az Interjú során megadott adatok alapján Adatkezelő szintén létrehozza az Érintett Felhasználói profilját, amely a „Felhasználói profil” pontban megadott adatokat tartalmazhatja az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján.

Hírlevél feliratkozás:

A Weboldalon Érintettnek lehetősége van külön erre rendszeresített felületen is az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*.

Álláshirdetésre jelentkezés

Adatkezelő az általa más weboldalakon, illetve más hirdetési felületeken (nyomtatott sajtó) meghirdetett állásajánlatokra érkező jelentkezések során megadott személyes adatokat (önéletrajz, azonosító adatok, elérhetőségi adatok, végzettséggel, munkaviszonnyal, érdeklődéssel kapcsolatos adatok) kezeli az állásajánlatra jelentkezés feldolgozása során és céljából. A jelentkezés menete a következő: az Érintett adatait elküldi Adatkezelő részére az álláshirdetésben megjelölt e-mail címre (amennyiben a hirdetést az Adatkezelő a Facebook felületén jeleníti meg, a hirdetésre jelentkező Érintettek adatait a Facebook rendszere egy letölthető adatbázis formájában teszi elérhetővé Adatkezelő részére), a jelentkezést az Adatkezelő a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja, és a visszaigazoló levélben küld egy kérdőívet az Érintettnek, amelyben egyezteti az adatokat, illetve a még hiányzó adatokat kéri el.

Tagsági megállapodás megkötése esetén

Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli az Érintett azon adatait, amelyek az Adatkezelővel létrejövő tagsági megállapodás létrejötte, teljesítése és megszüntetése szempontjából lényegesek:

 • tagsági megállapodásban rögzített adatok:
  • Név:                                                    
  • Születési név:                                 
  • Lakcím:                                              
  • Születési hely, idő:                        
  • Anyja (leánykori) neve:                              
  • Adóazonosító jele:                       
  • TAJ száma:                                       
  • Nyugdíjfolyósítási törzsszám:   
  • Bankszámla száma                        
  • Telefonszáma:                                
  • E-mail címe:
 • belépési nyilatkozatban megadott adatok:
  • Név,
  • Adószám
  • TAJ szám
  • Bankszámlaszám
  • Nyugdíjfolyósítási törzsszám
  • Születési hely
  • Születési idő
  • Anyja neve
  • Állandó lakcím
  • Levelezési cím
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • szakképzettség

Eseti megállapodás:

 • Név
 • Lakcím
 • Anyja neve
 • születési hely, idő
 • Adóazonosító jel
 • tagsági megállapodás teljesítésével összefüggő adatok:
  • teljesítési idő nyilvántartásra vonatkozó adatok,
  • szabadság, betegszabadságra vonatkozó adatok,
  • jövedelemfizetésre vonatkozó adatok.

Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során 

Adatkezelő a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 10. §-nak megfelelően kezeli az Érintett munkavállaló azon adatait, amelyek az Adatkezelővel létrejövő munkaviszony létesítése, teljesítése és megszüntetése szempontjából lényegesek:

 • munkavállaló személyazonosító adatai:
  • név (születési neve);
  • születési hely, idő;
  • anyja neve;
  • állampolgárság;
  • lakóhely, tartózkodási hely;
  • TAJ szám, adóazonosító jel; személyi igazolvány száma
  • családi állapot;
  • gyerekek száma, születési helye, ideje; adóazonosító száma
  • bankszámla száma;
  • fénykép.
 • tanulmányokra, képzettségre vonatkozó adatok:
  • iskolai végzettségre vonatkozó adatok;
  • szakképzettséggel, szakképesítéssel kapcsolatos adatok;
 • munkaviszonnyal összefüggő adatok:
  • a munkaviszony kezdete, a betöltött munkakör, munkaidő mértéke, munkavégzés helye;
  • a munkaviszony megszűnésének időpontja, módja, feltételei.

Adatkezelő kizárólag olyan különleges adatokat gyűjt az Érintett írásbeli hozzájárulása alapján, amelyek az adott munkakör betöltéséhez szükségesek (például megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása vagy kölcsönzése esetén), illetve amennyiben az Érintett maga adja meg ezen adatait és azok a munkakör betöltéséhez nem szükségesek, Adatkezelő haladéktalanul törli a különleges adatokat.

Adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

3. Az adatkezelés célja

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • A Weboldalon történő Regisztráció során: az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, Felhasználói profil létrehozása.
 • Felhasználói profil létrehozása (illetve az Adatlap kitöltése és az Interjú) esetén az adatkezelés célja
  • a Felhasználói profilban tárolt adatok, önéletrajzok kezelése, módosítása, törlése;
  • az adatok felhasználása álláshirdetésre jelentkezés céljából, álláskeresések beállítása, állásajánlatok mentése, továbbá kapcsolattartás a Felhasználóval, értesítés küldése képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlatokról, munkalehetőségekről;
  • önéletrajz készítése során megadott adatok kezelésének célja, hogy a Felhasználó számára Adatkezelő a megfelelő állásajánlattal keresse meg, továbbá Felhasználó betöltendő munkaviszony szempontjából jelentős képzettségének, adottságainak és igényeinek feltárása;
  • az Érintett szakmai fejlődésének nyomon követése és elősegítése
 • A Weboldalon, illetve a Felhasználói profilban hírlevélre történő feliratkozás esetén: Az Adatkezelővel és partnereivel kapcsolatos ajánlatokról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése az Érintett által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”).
 • Álláshirdetésre jelentkezés esetén az adatkezelés célja
  • a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban az Érintettel való kapcsolattartás;
  • adatainak, önéletrajzának a megjelölt állásajánlatot meghirdető munkáltató részére történő továbbítása az érintett hozzájárulása alapján;
  • az Adatkezelő által közzétett álláshirdetéssel kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása;
  • munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése;
  • külön hozzájárulása esetén az Érintettre vonatkozó Felhasználói profil létrehozása, Érintett betöltendő munkaviszony szempontjából jelentős képzettségének, adottságainak és igényeinek feltárása; az Érintett részére érdeklődésének, illetve képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlat közvetítése;
 • Tagsági jogviszony létrejötte esetén az adatkezelés célja az Adatkezelő és az Érintett közötti tagsági jogviszony teljesítésével, fennállásával, megszűnésével, így különösen a feladatteljesítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok (beleértve a személyügyi feladatokat, a jövedelem számítását, átutalását és a társadalombiztosítási elszámolásokat) és a HR kontrolling (beleértve a humánerőforrás hatékony üzleti megszervezését) teljesítése. Az Adatkezelő az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja az Érintett személyes adatait a tagsági megállapodásához kapcsolódó, a feladatteljesítésről szóló egyedi megállapodásban meghatározott harmadik félnek (a Szolgáltatás Igénybevevője) a szövetkezeti tagi jogviszony keretében történő feladatteljesítés megvalósítása céljából történő adatkezelésre, az ehhez szükséges terjedelemben.
 • Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során az adatkezelés célja az Adatkezelő és az Érintett munkavállaló közötti munkaviszony létesítésével, a munkaviszony teljesítésével, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos, munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a munkaszerződésben foglalt előírásoknak, valamint az Mt. rendelkezéseinek megfelelően – különös tekintettel az Mt. 10. §-ára.

Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat statisztikai célra is felhasználja, kizárólag oly módon, hogy a személyes adatokat anonimizálja, így azok a továbbiakban nem alkalmasak személyazonosításra, semmilyen természetes személyhez nem kapcsolhatók.

4. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő regisztráció, a Felhasználói profil esetében, valamint a Hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles, így az Adatkezelő az Adatkezelővel létrejövő munkaviszony létesítése, teljesítése és megszüntetése során kezelt személyes adatokat a munkaviszonyból származó munkajogi igény elévüléséig, vagyis az Mt. 286. § (1) bekezdése alapján a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig őrzi meg, illetve amennyiben jogszabály ennél hosszabb időtartamot ír elő, úgy ezen időtartam alatt.

Tagsági jogviszony létrejötte esetén Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A tagsági jogviszony megszűnése esetén az Adatkezelő törli a személyes adatokat a tagsági jogviszony megszűnését követő egy év elteltével. A kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli.

Álláshirdetésre jelentkezés esetén Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos ügyintézés idejéig kezeli, az Érintett részére érdeklődésének, illetve választásának megfelelő állásajánlat közvetítése esetén az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg az Érintett nem kéri adat törlését vagy vonja vissza hozzájárulását.

5. Adattovábbítás

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében, meghatározott álláshirdetésre történő jelentkezés esetén a Felhasználó Regisztráció, illetve az álláshirdetésre jelentkezés során megadott adatai közül a jelentkezés elbírálásához szükséges adatokat – személyes adatok, tanulmányok, munkatapasztalat, egyéb a pályázat elbírálásához szükséges információ (tervezett kezdés, kitöltött tesztek eredménye, stb.) – átadja annak a munkáltatónak, amely az álláshirdetésben meghatározott állást meghirdette (a továbbiakban: Munkáltató).

Minden olyan adattovábbítás esetében, amely során a továbbítás címzettje olyan Munkáltató, amely harmadik országban folytatja adatkezelési tevékenységét, Adatkezelő kizárólag a Felhasználó megfelelő előzetes tájékoztatása és kifejezett hozzájárulása esetén továbbítja a Felhasználó személyes adatait.

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok Munkáltató részére történő átadását követően ezen adatok Munkáltató általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. Az Érintett a Munkáltató adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Munkáltató honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

6. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Regisztráció, a Felhasználói profil használata, álláshirdetésre történő jelentkezés, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során Érintett hozzájárul, hogy Adatkezelő a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az Érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon, illetve az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során.

7. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintettnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Az adatok biztonságát Adatkezelő a lehető legkorszerűbb módon biztosítja. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben foglalt intézkedések ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig, továbbá nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről és a megtett intézkedésekről.

8. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

Az Érintett adatainak megismerésére az Adatkezelő, valamint azon Munkáltatók jogosultak, amely Munkáltatók részére az Érintett a személyes adatainak továbbításához kifejezetten hozzájárult.

A személyes adatok megismerésére Adatkezelő által igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • DoclerNet Hosting Kft. (…): tárhelyszolgáltatás
 • Gbart Solutions Kft.: rendszerfejlesztés, weboldal üzemeltetés
 • Textkernel BV.: adatbázis használatával kapcsolatos informatikai szolgáltatás

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

9. A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

 • Hozzáférés joga

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét a adatvedelem@phgroup.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.  nyújthatja be, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával.

 • Kezelt adatok helyesbítése

Felhasználó jogosult kérni pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatok kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével szintén a adatvedelem@phgroup.hu e-mail címen vagy a 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

 • Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését– részben vagy egészben – a adatvedelem@phgroup.hu e-mail címén vagy postai úton a 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144 postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Kezelt adatok korlátozása 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Érintett továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. Az Érintett a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a adatvedelem@phgroup.hu címen, illetve a 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve).  Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Érintett adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és az Érintettnek a továbbiakban Hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldés) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul az Érintettet, egyebekben az Érintett által igénybevett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni az Érintett adatait.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatóság (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az Érintett úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a adatvedelem@phgroup.hu e-mail címre, vagy a 1146 Budapest, Hungária Krt. 140-144 postai címre.

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)
 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal (Hírlevél) kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései az irányadóak.

Datenschutzcenter

Funkció és teljesítmény sütik

A Funkcionális cookie-k lehetővé teszik a honlapunknak a már megadott részletek elmentését és, hogy ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljunk. Ezen cookie-k csak anonimizált információkat gyűjtenek és tárolnak, tehát nem tudják követni az Ön egyéb honlapokon való mozgását. A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapunkat. Ezeket arra használjuk, hogy jobban megértsük miként használják a honlapunkat, hogy annak tartalmát és funkcióit javítsuk. Kérjük vegye figyelembe, hogy a funkcionális és teljesítmény cookie-k kikapcsolása korlátozhatja a honlapunk bizonyos funkcióinak működését. A honlapunkon a következő Funkció és Teljesítmény sütiket használjuk:

_ga, _gat, _gid
_ga, _gat, _gid

Szükséges sütik

Feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlapunk nem használható rendeltetés szerűen. Ezen cookie-kat kizárólag mi használjuk, ezért ezek az első fél cookie-jai. A feltétlenül szükséges cookie-k használatához az Ön hozzájárulására nincsen szükség. Ezért a feltétlenül szükséges cookiekat nem lehet be és kikapcsolni. A honlapunkon a következő Feltétlenül szükséges sütiket használjuk:

wp-settings-{X}, wp-settings-time-{X}, wordpress_test_cookie, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], gdpr[privacy_bar], _icl_current_language, wpml_referer_url,